Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Văn Công Kháng
"Tôi vẫn nói đùa là VAMC chỉ cần 1 VND vốn, 1 đồng vốn danh dự mà thôi...". Đúng là nói... đùa.! Trong thực tiễn hiện nay, chữ "danh dự" không còn nhiều người ưa dùng đâu - Nhất là trong lĩnh vực tín dụng, mọi khoản vay đều phải có thế chấp qui ra giá trị bằng tiền cho khoản vay tương ứng.
01/11/2013 20:44