Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Toàn Thắng
Đã là nền kinh tế thị trường, thì để thị trường tự quyết định theo qui luật cung - cầu. Sao lại cứ mang hành chính ra can thiệp như những năm 80 vậy là sao? Có phải vì "lợi ích nhóm" hay không?
18/12/2013 14:06