Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Phan Cang
Nói thẳng ra, cái cách xử lý nợ xấu hiện nay chẳng qua là "làm đẹp", mặc cho nợ xấu cái áo khác mà thôi. Sao không để VAMC mua bán nợ xấu theo đúng nghĩa của nó, dám mua nợ xấu và tự chịu trách nhiệm như ở nước ngoài ý.!?
18/12/2013 14:06