Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Nguyen Minh Huyền
Hóa ra ngư dân gặp khó khăn nhiều quá. Những người tham gia giữ gìn chủ quyền biển đảo xứng đáng được quan tâm để không phải phụ thuộc vào những kẻ đầu cơ như thế.
17/06/2014 15:04