Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
kho bạc nhà nước
(TBTCO) - Qua 12 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020, hệ thống KBNN đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Công tác quản lý ngày càng được hiện đại hóa, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại vào các quy trình nghiệp vụ...
Cán bộ Hải quan Hải Phòng thực hiện thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hải Anh
(TBTCVN) - “Trong năm 2019, ngành Hải quan sẽ tăng tốc toàn diện trong các mặt công tác, từ cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp (DN), đến thu ngân sách đạt và vượt 5% chỉ tiêu pháp lệnh Quốc hội giao năm 2019 (300.500 tỷ đồng)…”.
“Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018 và đến năm 2020”
(TBTCO)- Thời gian qua, cải cách thủ tục hành chính đạt được một số kết quả nhất định. Song, tốc độ cải cách vẫn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Nghị quyết 19 đặt mục tiêu năm 2015 môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt mức trung bình của ASEAN 4, nhưng hiện khoảng cách còn khá xa.
nội bài
(TBTCO) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký quyết định Quyết định 1355/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng cục Hải quan đến năm 2020.
DNNVV
(TBTCO) - Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp và các văn bản liên quan, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020.
kinh tế doanh nghiệp
(TBTCO) - Mục tiêu Nghị quyết đặt ra là đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.
Tài chính ngân sách
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-BTC về việc tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2020 và các chiến lược ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2011 – 2015.
rung phòng hộ
(TBTCO) - Sáng 9/4, với 86,64% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.
bộ tài chính
(TBTCO) - Năm 2016, Bộ Tài chính có nhiều mục tiêu kế toán, kiểm toán đòi hỏi phải hoàn thành, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế.