Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
tien luong
(TBTCO) - Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu để dành nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Theo số liệu của Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 6/8/2018, cả nước đã giảm được 39.823 biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, gần 90% trong số này là đối tượng về hưu trước tuổi, số đối tượng cho thôi việc ngay chỉ chiếm 13,1%.
Họp HĐND TP Hà Nội
(TBTCO) - Theo Nghị quyết về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 được thông qua, HĐND TP.Hà Nội đã quyết định giao 9.906 biên chế hành chính, 143.969 biên chế sự nghiệp cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã.
Chi thường xuyên
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trong cơ cấu chi ngân sách, chi thường xuyên đã giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên, chi thường xuyên chủ yếu là chi con người, nên việc điều chỉnh, cơ cấu lại phụ thuộc nhiều vào kết quả thực hiện tinh giảm biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công.
tinh giản biên chế
(TBTCO) - Các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được trợ cấp 3 tháng lương, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, trợ cấp kinh phí học nghề.
lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo đã giảm chi NSNN mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng
(TBTCVN) - Theo nhận định của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), đến thời điểm này, tuy các bộ, ngành, địa phương chưa có kết quả tổng hợp về sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), tinh giản biên chế, nhưng dự kiến năm 2018 giảm chi hàng nghìn tỷ đồng.
đại biểu nguyễn anh trí
(TBTCO) - Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 26/10, Đại biểu (ĐB) Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) cho rằng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy diễn ra còn chậm, tinh giản biên chế chưa cải thiện, ngân sách nhà nước (NSNN) không thể chịu nổi khi chi thường xuyên chiếm hơn 60% tổng chi NSNN.
đinh tiến dũng
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế với nhiều kết quả cụ thể. Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, Bộ Tài chính là một trong những bộ, ngành đi đầu và chủ động, tạo ra một đầu tàu trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
tinh gian bien che
(TBTCO) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (đợt 3) năm 2018 với tổng kinh phí gần 2,2 tỷ đồng cho 17 cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc.