Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
chỉ đạo
(TBTCO) - Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”; ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã;...
(TBTCO) - Mặc dù liên tục được cải thiện nhưng khoảng cách về năng suất lao động trong ngành công nghiệp (CN) chế biến chế tạo của Việt Nam so với các nước thu nhập trung bình và phát triển vẫn còn rất lớn, chỉ bằng khoảng 1/4 năng suất lao động của Trung Quốc và Malaysia.
nxb tp.hcm
(TBTCO) - Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 113 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Việc giảm các ĐVSNCL trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện theo lộ trình, với từng lĩnh vực cụ thể.
Tổng cục Thống kê
(TBTCO) - Tổng cục Thống kê đã có cuộc khảo sát các doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo về xu hướng kinh doanh trong quý II/2019. Các DN lạc quan với tình hình sản xuất, kinh doanh với 89,4% DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên và ổn định, trong khi chỉ số này quý I/2019 là 74,2%.
mầm non
(TBTCO) - Trong năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ rà soát, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non.
det may
(TBTCO) - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được đánh giá đem lại nhiều cơ hội phát triển, tăng trưởng xuất khẩu cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là các mặt hàng gỗ, dệt may, da giày… song cũng đặt ra không ít thách thức, áp lực.
phó thủ tướng huệ
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong năm 2019 trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế.
trường học
(TBTCO) - Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, kết quả đã giảm 72 trường học công lập; giảm 1.358 biên chế quản lý hành chính, giáo viên dôi dư ở các trường học trong toàn tỉnh.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Sở Tài chính Hà Nội cho biết, năm 2018, biên chế sự nghiệp của thành phố là 127.933, giảm 7.190 biên chế, tương đương với tỷ lệ giảm 5,3% so với năm 2017.