Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Tư Pháp
nhat
(TBTCO) - Bộ Tư pháp Nhật Bản soạn thảo chỉ thị cụ thể hóa trách nhiệm của các tổ chức tuyển dụng lao động người nước ngoài theo chương trình thị thực mới bắt đầu từ tháng 4 năm sau.
Đón những công nghệ hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP (NĐ 27) về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
tự chủ
(TBTCO) - Các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc Bộ Tư pháp đều chi thu nhập tăng thêm từ 8 đến 24 tháng lương, trong khi hầu hết cơ quan hành chính chỉ chi khoảng từ 4-6 tháng lương, cao nhất là 8 tháng lương.
bo nhiem
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Họp báo Bộ Tư pháp
(TBTCO) - Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, trong quý I/2018, Bộ Tư pháp đã rà soát, đề xuất đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ 43/98 điều kiện kinh doanh thuộc 7 ngành, nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đạt tỷ lệ 44%.
kiem tra
(TBTCO) - Tổ công tác của Thủ tướng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp hết sức quan tâm một số nội dung, lưu ý Bộ kiên quyết cắt giảm các điều kiện kinh doanh chung chung, vô tình tạo khoảng trống cho cán bộ thực thi công vụ sách nhiễu.
bitcoi
(TBTCO) - Bộ Tư pháp đề xuất lộ trình tháng 8/2018 sẽ báo cáo Chính phủ về thực trạng pháp luật, thực tiễn về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và quốc tế. Bộ Tư pháp cũng sẽ xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm quản lý tiền ảo, tiền điện tử.
chinh
(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017.
xe
(TBTCO) - Bộ Tư pháp vừa có báo cáo về tình hình khoán chi của Bộ. Theo đó, Bộ này cho biết mới thực hiện khoán xe ô tô trên một số cung đường và trong một số trường hợp, mà chưa thực hiện khoán xe ô tô theo chức danh.