Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
hải quan hà nội
(TBTCO) - Ngày 1/4, Đảng bộ Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long, Hải quan Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội.
đảng bộ bộ tài chính
(TBTCO) - Sáng 12/12, gần 300 đảng viên của 49 đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự hội nghị "Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII".