Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chăm sóc khách hàng
viettel
(TBTCO) - Vòng chung kết Hội thi nhân viên chăm sóc khách hàng giỏi Viettel lần thứ Nhất vừa được Viettel Telecom tổ chức sáng 4/12, tại Hà Nội.
Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa chính thức ra mắt Trung tâm bán hàng trực tuyến
(TBTCO) - Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa chính thức ra mắt Trung tâm bán hàng trực tuyến và Chăm sóc khách hàng tại trụ sở của Trung tâm tại nhà E2, tầng 8, Dương Đình Nghệ, Hà Nội.
(TBTCO) - Dự kiến hết năm 2013, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) ước đạt 400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm (BH) đạt 155 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với năm 2012.
MB-viettel
(TBTCO) - Sự hợp tác này được coi là sự kiện đánh dấu một giải pháp công nghệ cao đầu tiên được một doanh nghiệp CNTT trong nước xây dựng và chuyển giao trong lĩnh vực ngân hàng.