Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chữ ký số
chữ ký số giao dịch tài chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến trước khi hoàn tất dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP (NĐ 27) về chữ ký số trong giao dịch điện tử liên quan đến quan quản lý nhà nước về tài chính, trước khi trình Chính phủ ký ban hành.
chữ ký số
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 28/TT-NHNN quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.
chữ ký số
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 1984/QĐ-TCTT kèm quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong ngành Thuế.
nộp thuế điện tử
(TBTCO) - Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thông tin truyền thông chỉ đạo các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số có chính sách giảm giá dịch vụ này để khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.
(TBTCO) - Đây là thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, sau 11 ngày (1/11/2013) triển khai chữ ký số (CKS) trong thực hiện hải quan điện tử (HQĐT) theo Quyết định số 2341/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Chiều 24/10, Tổng cục Hải quan đã công bố chính thức áp dụng chữ ký số (CKS), kể từ 1/11/2013 trong thực hiện hải quan điện tử (HQĐT) đến cộng đồng doanh nghiệp (DN). Áp dụng CKS sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho cơ quan quản lý và cộng đồng DN.
(TBTCO) - Cục thuế Thái Bình chỉ nhận hồ sơ kê khai thuế điện tử, không nhận hồ sơ bằng giấy từ kì kê khai thuế tháng 3/2014. Phó Cục trưởng Cục thuế Thái Bình Phan Hồng Việt cho biết như vậy, tại cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN .
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đến các cục hải quan tỉnh, thành phố kịp thời thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử (HQĐT).
(TBTCO) - Đó là nội dung nêu trong Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử (HQĐT).