Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục CNTT Thống kê hải quan
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công và tổng dự toán đối với dự án Mua sắm, nâng cấp mạng LAN cho các đơn vị Hải quan.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu Mua sắm nâng cấp trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Trung tâm dữ liệu 162 Nguyễn Văn Cừ.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu Mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa điều hòa chính xác phòng máy chủ.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê Hải quan đính chính gói thầu Nâng cấp Hệ thống thống kê thuế, kim ngạch theo mặt hàng.