Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục thuế quảng nam
hội an
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Quảng Nam cho biết, đến ngày 28/12, thu ngân sách năm 2018 của Chi cục Thuế huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác quản lý thuế, số thu ngân sách cả năm đạt hơn 146,8 tỷ đồng, đạt 141% dự toán pháp lệnh.
chi cục thuế hội an
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Quảng Nam cho biết, thu ngân sách 11 tháng năm 2018 do cục thuế thực hiện đạt 17.141 tỷ đồng, đạt 110% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 33% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, Cục Thuế Quảng Nam đã hoàn thành mục tiêu vượt thu ngân sách 7% như cam kết thi đua.
cục thuế quảng nam
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Quảng Nam cho biết, tính đến 15/11, thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Chi cục Thuế Duy Xuyên thực hiện đạt 171,4 tỷ đồng, đạt 141,7% dự toán pháp lệnh, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2017, hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018.
cục thuế quảng nam
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Quảng Nam cho biết, tính đến 31/10/2018, thu ngân sách của Chi cục Thuế Đại Lộc được 126,5 tỷ đồng, đạt 102% dự toán phấn đấu. Với kết quả trên, Chi cục Thuế Đại Lộc đã "về đích" trước 2 tháng so với dự toán thu ngân sách năm 2018.
chi cục thuế hội an
(TBTCO) - Đến 20/10, thu ngân sách của Chi cục Thuế TP. Hội An (Quảng Nam) đạt gần 554 tỷ đồng, đạt 104% so với dự toán pháp lệnh. Với kết quả trên, Chi cục Thuế TP. Hội An đã về đích thu ngân sách năm 2018 trước hơn 2 tháng.
cục thuế quảng nam
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Quảng Nam cho biết, đến 30/9 Chi cục Thuế huyện Nam Giang đã thu đạt hơn 17,6 tỷ đồng, hoàn thành 102% dự toán thu ngân sách cả năm do cục thuế giao. Với kết quả trên, Chi cục Thuế Nam Giang đã "về đích" trước 3 tháng so với kế hoạch.
chi cục thuế hội an
(TBTCO) - Mặc dù thu thuế nội địa của Quảng Nam có chiều hướng khả quan, song cơ quan thuế cũng đang phải đối mặt với tình trạng nợ thuế ngày càng cao. Thậm chí, cơ quan thuế đã sử dụng hết các "liều thuốc đặc trị”, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.
chi cục thuế tp.hội an
(TBTCO) - Thực hiện chủ trương của Tổng cục Thuế về triển khai, áp dụng ứng dụng thuế điện tử (eTax), từ 27/8/2018, Cục Thuế Quảng Nam sẽ triển khai ứng dụng đối với các doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp biết và thực hiện, Cục Thuế Quảng Nam đã có hướng dẫn cụ thể đến người nộp thuế.
cục thuế quảng nam
(TBTCO) - Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ và Trưởng đoàn công tác của Chính phủ, trong chuyến kiểm tra công tác CCHC tại Cục Thuế Quảng Nam ngày 28/7.