Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ công trực tuyến
Cán bộ Kho bạc Nhà nước đang hướng dẫn cán bộ kế toán
(TBTCVN) - Theo kế hoạch đặt ra, đến hết năm 2020, dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước (KBNN) được “phủ sóng” toàn quốc. Tuy nhiên, đến hết tháng 11/2020, 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên cả nước đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công của kho bạc.
Ngành Tài chính chú trọng tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh
(TBTCVN) - Sáng 24/11, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Việt Nam về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2020.
Công chức kho bạc nhà nước Bến Tre đang thực hiện tra soát số liệu chi ngân sách.
(TBTCVN) - Kiểm soát chi ngân sách là lĩnh vực được Kho bạc Nhà nước đặc biệt quan tâm vì liên quan tới các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong những năm qua, công tác này luôn được đổi mới theo các thông lệ quốc tế.
KBNN Bến Tre
(TBTCO) - Nếu như hết tháng 4/2020, tỷ lệ chứng từ thanh toán chi ngân sách nhà nước giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Bến Tre mới đạt 25% và tưởng chừng không thể hoàn thành kế hoạch, thì đến 31/8/2020, con số này đã đạt 100% (trừ đơn vị an ninh quốc phòng).
Tuyên dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
(TBTCVN) - Với 1.015/1.015 đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tham gia giao dịch qua Cổng dịch vụ công trực tuyến vào thời điểm hiện tại, Kho bạc Nhà nước Bình Dương là 1 trong 3 đơn vị Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trên cả nước xuất sắc hoàn thành 100% chỉ tiêu này trước thời hạn 31/12/2020.
Bình Dương
(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thêm một dịch vụ hải quan trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến kể từ cuối tháng 10/2020, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
KBNN Đà Nẵng
(TBTCO) - Triển khai dịch vụ công trực tuyến, giao dịch qua một đầu mối, phối hợp thu ngân sách… là những bước cải cách đột phá của Kho bạc Nhà nước để trở thành kho bạc điện tử. Tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, các cải cách này luôn được đặt lên hàng đầu giúp khách hàng thuận lợi trong mọi giao dịch.
KBNN
(TBTCO) - Mặc dù phải thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch Covid-19, nhưng trong 9 tháng qua, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận luôn bám sát các kế hoạch trọng tâm đề ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý ngân sách trên địa bàn.
hải quan
(TBTCO) - Để đảm bảo việc triển khai dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.