Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp nông nghiệp
Doanh nghiệp nông thôn
(TBTCO) - Nông nghiệp (NN) hiện vẫn là ngành đóng vai trò “bà đỡ” để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Tuy nhiên, hiện nay những chính sách thu hút doanh nghiệp (DN), doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực NN còn chung chung, thiếu tính đột phá khiến hầu hết DN Việt vẫn ngại “làm nông”.
tài chính
(TBTCO) - Điều chỉnh 3.234 dòng thuế nhập khẩu từ Nhật về 0%, bình ổn giá một số mặt hàng nông nghiệp, tạm ứng 70% mức hỗ trợ cho DN đầu tư vào nông nghiệp… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 4/2015.
(TBTCO) - Tổ chức đầu tư của Standard Chartered (Standard Chartered Private Equity - SCPE) công bố đã mua lại thành công một lượng lớn cổ phần thiểu số trong Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS), doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam.