Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hóa đơn điện tử
phòng-công-nghệ-thông-tin-cục-thuế-phú-yên.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Phú Yên cho biết, cục thuế đã phối hợp với 5 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ thu ngân sách nhà nước, đến nay trên địa bàn có 97% giao dịch nộp thuế đã được thực hiện qua ngân hàng, vượt so với chỉ tiêu đề ra là 90%.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Sau nhiều buổi làm việc của Cục Thuế TP. Hà Nội với các nhà cung cấp hóa đơn điện tử, cùng với việc tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử, đến nay đã có gần 88% doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử.
cucthuekhanhhoa38225857.jpg
(TBTCO) - Sau hơn 1 tháng cung cấp danh bạ người nộp thuế để các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phối hợp, triển khai công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tính đến ngày 7/8/2020, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 332 doanh nghiệp đăng ký mới sử dụng hoá đơn điện tử.
tổng cục thuế
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện có 6.580 doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 13.700 hồ sơ; gần 10.000 hồ sơ đã được hoàn, với số tiền hơn 57.422 tỷ đồng.
Với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Thuế hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử
(TBTCVN) - Để bắt kịp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội,
hóa đơn đt
(TBTCO) - Công ty ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Cần Thơ) muốn thay đổi tiêu thức “số tài khoản” (tiêu thức không bắt buộc) trên hóa đơn điện tử đã phát hành, nhưng qua tìm hiểu Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2020/TT-BTC thì ông Nghĩa không thấy có hướng dẫn về vấn đề này.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Thực hiện chủ trương của Tổng cục Thuế và TP. Hà Nội về việc đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP. Hà Nội đã và đang tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử, phấn đấu 100% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử trước 30/9.
cục-thuế-khánh-hòa.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, lũy kế đến tháng 7/2020, trên địa bàn có 314 doanh nghiệp đăng ký tham gia hoàn thuế điện tử, bằng 100% số doanh nghiệp thuộc diện được hoàn thuế đăng ký.
hóa đơn
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có cuộc làm việc lần thứ hai với 27 đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử, mục tiêu là phấn đấu 100% doanh nghiệp áp dụng hoá đơn điện tử trước ngày 30/9/2020.