Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lao động di cư
an sinh
(TBTCO) - Người lao động di cư phi chính thức hiện vẫn chưa được hưởng đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội do những rào cản hành chính trong việc tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội.
Việt Nam đang là một trong số ít các quốc gia đã áp dụng thành công Bộ Quy tắc Ứng xử (COC-VN).
(TBTCO) - Hiệp hội các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Việt Nam vừa tiến hành thí điểm công cụ tự giám sát, đánh giá nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ lao động di cư một cách hiệu quả hơn.