Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
(TBTCO) - Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính mời thầu Thi công xây dựng san nền, tường rào tạm khu B.
(TBTCO) - Chi cục thuế huyện Lý Sơn- tỉnh Quảng Ngãi mời thầu Xây dựng, lắp đặt Pa nô tuyên truyền chính sách thuế.
(TBTCO) - Cục Thuế Tp. Đà Nẵng mời thầu Xây dựng trụ sở làm việc
(TBTCO) - Cục Hải quan thành phố Hà Nội thông báo kết quả gói thầu Xây dựng công trình trụ sở Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang mời thầu Xây lắp nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
(TBTCO) - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh Gói thầu số 2 Cung cấp thi công xây lắp hệ thống điện ngoài nhà.