Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Mua sắm tập trung
danh mục mua sắm tập trung
(TBTCO) - May đo trang phục ngành, máy tính xách tay, thiết bị hoạt động chuyên môn là 3 loại tài sản được cơ quan Kiểm toán Nhà nước công bố sẽ mua sắm tập trung, trong Danh mục tài sản mua sắm tập trung của ngành này.
mua sắm tập trung
(TBTCO) - Cục Quản lý công sản (QLCS), Bộ Tài chính vừa tổ chức họp báo chuyên đề về mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) theo phương thức tập trung (PTTT) vào chiều nay (28/4).
MSTT
(TBTCO) - Việc thí điểm mua sắm tài sản theo phương thức tập trung (PTTT) đã tiết kiệm cho NSNN hàng trăm tỷ đồng. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định áp dụng phương thức mua sắm này trong cả nước. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn, có hiệu lực từ ngày 10/4 tới.
MSTSTT
(TBTCO) - Ngày 28/3, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2016/TT- BTC công bố danh mục tài sản (TS) mua sắm tập trung cấp quốc gia, thực hiện từ ngày 10/4 tới.
MSTT
(TBTCO) - Đây là tính toán được Bộ Tài chính đưa ra khi tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
ô tô công
(TBTCO) - 4 nhóm tài sản này, Đơn vị mua sắm tập trung quốc gia thuộc Bộ Tài chính sẽ mua sắm cho tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc các bộ, ngành, địa phương từ nguồn kinh phí theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
mua sắm công
(TBTCO) - Việc rà soát tổng thể các đơn vị mua sắm tập trung làm cơ sở đề xuất sắp xếp lại, bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy.
ô tô công
(TBTCO) - Đây là một quy định mới trong Quyết định quy định mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) theo phương thức tập trung vừa được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ.
Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung trực thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính, thay thế cho Quyết định 874/QĐ-BTC đã ban hành từ năm 2012.