Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mỹ thuật
bảo tàng lịch sử việt nam
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo 2 thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và thông tư tương tự đối với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, để thay thế các quyết định cũ của Bộ Tài chính.