Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ninh Thuận
hhbh
(TBTCO) - Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Bảo Trị, có hộ khẩu tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
chi trả an sinh
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
hộ nghèo
(TBTCO) - Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 31/3/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân cho hơn 122 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số tiền hơn 3.300 tỷ đồng.
Nho
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa quyết định phê duyệt 4 tỷ đồng cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh.
hộ nghèo
(TBTCO) - Đến thời điểm này, tỉnh Ninh Thuận vẫn còn 181 hộ nghèo có thành viên là người có công (NCC). Tỉnh sẽ rà soát và xây dựng kế hoạch chi tiết, có giải pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực và hiệu quả đến từng hộ nghèo.
người có công
(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng được 1.089 căn nhà, trong đó 360 căn xây mới, 729 căn sửa chữa; tổng kinh phí thực hiện là 28,98 tỷ đồng.
nuôi bò
(TBTCO) - UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, năm 2020, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 90,4 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là hơn 64,9 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là hơn 25,4 tỷ đồng.
đào tạo nghề
(TBTCO) - Trong năm 2020, tỉnh Ninh Thuận sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.600 lao động nông thôn trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Sau đào tạo, ít nhất 82% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng nâng cao hiệu quả lao động và có năng suất, thu nhập cao hơn.
Ninh Thuận
(TBTCO) - Năm 2020, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu thu hút 2,5 triệu khách du lịch, trong đó khách du lịch quốc tế là 200.000 lượt, khách trong nước là 2,3 triệu lượt. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch phấn đấu đạt 1.250 tỷ đồng.