Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ xấu
nh
(TBTCVN) - Gần đây, hàng loạt tài sản thế chấp của các doanh nghiệp, khách hàng đã được các ngân hàng liên tiếp rao bán, phát mại để thu hồi nợ. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay, không dễ để các ngân hàng thanh lý được các tài sản thế chấp, thậm chí giảm giá nhiều lần mà vẫn ế.
vay
(TBTCVN) - Việc lùi lộ trình thực hiện giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn sẽ tạo điều kiện giúp các ngân hàng có thêm nguồn lực để đẩy mạnh cung cấp vốn phục vụ cho quá trình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và toàn nền kinh tế.
TSĐB
(TBTCO) - Có hiệu lực cách đây 3 năm, Nghị quyết 42 đã tạo cơ chế xử lý đồng bộ, thống nhất với nợ xấu và tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, một số cơ chế được trông chờ nhất của Nghị quyết 42, kỳ vọng tháo gỡ những nút thắt lớn nhất trong xử lý nợ xấu trên thực tế lại chưa đạt hiệu quả như mong đợi.
VAMC
(TBTCO) - Từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017) đến 31/5/2020, VAMC đã mua được 83 khoản nợ đối với 36 khách hàng với dư nơ gốc là 8.013 tỷ đồng và giá mua nợ là 8.207 tỷ đồng. Việc phát triển thị trường mua, bán nợ hiện vẫn còn gặp một số khó khăn.
nh
(TBTCVN) - Tác động tiêu cực của dịch Covid-19 khiến nhiều ngân hàng có các “chỉ số” kinh doanh không mấy sáng sủa, đã ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bởi vậy mục tiêu toàn bộ các ngân hàng phải “lên sàn” vào hạn chót cuối năm 2020 có thể sẽ lỗi hẹn.
NX
(TBTCO) - Sau khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, ý thức trả nợ của khách hàng đã cải thiện. Khách hàng chủ động và hợp tác hơn trong việc trả nợ các tổ chức tín dụng, hạn chế tình trạng chủ tài sản cố ý chây ỳ, chống đối nhằm kéo dài thời gian xử lý.
Xử lý nợ xấu hiệu quả, bền vững để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
(TBTCVN) - Kể từ khi Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) có hiệu lực, số nợ xấu được xử lý đã tăng gần gấp đôi so với giai đoạn trước.
TV
(TBTCO) - Từ ngày 10 - 12/8/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành phiên họp thứ 47. Trong phiên họp này có nội dung cho ý kiến về báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu.
da
(TBTCVN) - Xử lý nợ xấu trong giai đoạn kinh tế suy thoái, khủng hoảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nước để giúp nền kinh tế sớm phục hồi.