Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ông Vũ Nhữ Thăng
Thắt chặt hợp tác tài chính với các tổ chức tài chính quốc tế
(TBTCVN) - Hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế đã đóng tích cực vào việc thu hú vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp từ nước ngoài; thu hút có hiệu quả các nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ cho đầu tư phát triển đất nước.
Ông Vũ Nhữ Thăng
(TBTCVN) - Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, TBTCVN luôn giữ vững bản sắc tài chính, phát huy truyền thống và lòng say mê nghề nghiệp, khẳng định được vai trò và vị thế của một tờ báo đầu ngành trong việc chuyển tải thông tin chính sách kinh tế - tài chính.
Chiến lược tài chính đến năm 2020
(TBTCVN) - Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020, ngày 17/4/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch hành động trung hạn của ngành Tài chính (MTAP 2015-2017) tại Quyết định số 704/QĐ-BTC.
Thời báo Tài chính Việt Nam ngày một năng động và phát triển
(TBTCVN) - Với sự nỗ lực không ngừng đổi mới, cùng với mạng lưới phát hành rộng khắp, qua kênh tuyên truyền trên TBTCVN, có thể tin rằng, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, các hoạt động của Bộ Tài chính sẽ được phổ biến sâu rộng, ngày càng đi vào đời sống nhân dân.
Anh3
(TBTCVN) - Mới đây, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính vừa tổ chức hội thảo “Tổng kết một số vấn đề lý luận – Thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016) về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN)”.