Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PDR
pd
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán hơn 71,6 triệu cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã Ck PDR).