Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phân cấp
hội thảo
(TBTCO) - Những bất cập và việc cần thiết phải sửa đổi quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) hiện nay đã được các nhà quản lý, đại diện đến từ một số địa phương và các nhà khoa học nhận định tại hội thảo, ngày 20/12.
ctn
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 7,3 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu, với mức giá khởi điểm là 13.200 đồng/cổ phần.
BVP
(TBTCO) - Góp ý cho dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo phải nêu bật được tinh thần đẩy mạnh phân cấp, tăng trách nhiệm và tăng cường hậu kiểm như ban soạn thảo đề xuất; đồng thời nên tập trung sửa đổi những nội dung thực sự vướng mắc, cấp thiết.
TT
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Đầu tư công là cần thiết để khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quản lý đầu tư công hiện nay, song cần cân nhắc việc mở rộng nhiều khái niệm như nợ đọng, dự án khẩn cấp, khái niệm về đầu tư công, nâng tiêu chí dự án trọng điểm quốc gia.
kb
(TBTCO) - Phân cấp NSNN theo Luật NSNN 2015 đã tạo chủ động cho chính quyền địa phương trong quyết định thu - chi. Tuy nhiên, việc phân cấp ngân sách đã bộc lộ bất cập, nên cần cơ cấu lại theo hướng vừa đảm bảo vai trò chủ đạo, vừa khuyến khích tính chủ động, trách nhiệm của địa phương.
tài sản công
(TBTCO) - HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Đây là động thái tích cực của Hải Dương và nhiều địa phương nhằm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
công sản
(TBTCO) - HĐND tỉnh Lào Cai mới đây đã ban hành nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.
Bộ trưởng
(TBTCO) - Đó là ý kiến của đại biểu Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị), nguyên Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam trong phiên thảo luận tại Quốc hội (QH) chiều 26/5. Ông đồng ý quan điểm phải tính lãi từ khi Nghị quyết 1083/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) có hiệu lực.
thuế tài sản
(TBTCO) - Hiện nay chính quyền địa phương của nhiều quốc gia có trách nhiệm trong huy động và quản lý nguồn thu từ thuế tài sản như ở Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Nê-pan, Philippines, Campuchia…