Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Philippin
bao Rammasun
(TBTCO) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trong 24 giờ tới, bão Rammasun di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.