Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản nhà nước
CPH
(TBTCVN) - Xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá luôn là một chủ đề nóng trong quá trình cổ phần hóa thời gian qua.
mua sắm
(TBTCVN) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2015/QĐ- TTg (QĐ 58) quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức.
thiết bị chuyên dùng
(TBTCO) - UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 2470/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có mức giá mua dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản.
Phần mềm quản lý TSNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã vận hành chính thức Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0 theo thông báo tại Văn bản số 6006/BTC-QLCS ngày 10/5/2017.
tai san
(TBTCVN) - Năm 2016, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc công.
Ảnh minh hoạ
(TBTCVN) - Ngày 29/5, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) (QLSDTSNN) trước khi biểu quyết thông qua.
DBND
(TBTCO) - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ra đời là tín hiệu mừng trong việc nâng cao việc quản lý, sử dụng tài sản, hạn chế những thất thoát, lãng phí trong công tác quản lý tài sản công và đặc biệt là tạo thuận lợi cho thị trường dịch vụ tài sản công phát triển.
trang 6
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) năm 2016. Theo Báo cáo này, công tác quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) đã cơ bản đi vào nề nếp, tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản (TS) từng bước được đẩy lùi.
Dự thảo Luật đã bổ sung một trong những hành vi bị cấm là “sử dụng xe ô tô và các tài sản khác
(TBTCVN) - Sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).