Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng giá gas
(TBTCVNO) - Từ ngày 1/6/2013, do giá CP trên thế giới tăng như trên, các doanh nghiệp kinh doanh LPG đã điều chỉnh tăng giá bán LPG trong nước; mức tăng khoảng từ 728 - 1.584 đồng/bình 12kg tùy từng doanh nghiệp.