Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tín phiếu kho bạc
(TBTCO) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tuần qua (từ 22 đến 26/7), lợi suất giao dịch trái phiếu chính phủ (TPCP) thứ cấp tại kỳ hạn ngắn tăng nhẹ so với tuần trước đó.