Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Trần Văn Dũng
(TBTCO) - Thay vì xử lý hồ sơ trong thời gian quy định của pháp luật, thì trong giai đoạn này, lãnh đạo UBCKNN đã quán triệt các đơn vị phải đẩy tốc độ xử lý hồ sơ của doanh nghiệp lên mức cao nhất. Tùy trường hợp, hồ sơ có thể chỉ được quyết trong một ngày, thậm chí có thể ngắn hơn.
Sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán bước qua đại dịch Covid -19
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có cuộc họp trực tuyến lần đầu tiên tại hai đầu cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với đại diện lãnh đạo khoảng 40 công ty chứng khoán, 20 công ty quản lý quỹ, cùng hai sở giao dịch và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
gdck
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ký ban hành Quyết định số 44/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Xuân (Địa chỉ N04, đường Trung Kính, tổ 64, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội).
thị trường chứng khoán
(TBTCO) - Từ chiều hướng tăng trưởng ổn định của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thời gian qua và các yếu tố hỗ trợ tích cực, cùng với các giải pháp tái cấu trúc đang triển khai, chúng ta có thể kỳ vọng nhiều mục tiêu cụ thể đã đặt ra cho năm 2020 sẽ trở thành hiện thực.
c
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest với tổng mức phạt 365 triệu đồng.
anh
(TBTCO) - Luật Chứng khoán sửa đổi đã được ban hành. Do đó năm 2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng các văn bản dưới luật bảo đảm tiến độ và chất lượng, mang lại hiệu quả cao nhất khi đi vào thực tiễn.
Luật Chứng khoán
(TBTCO) - Luật Chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Do vậy, để luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngay trong năm 2020, UBCKNN sẽ tham mưu trình Bộ để trình Chính phủ ban hành 4 nghị định và Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hơn 10 thông tư quy định chi tiết.
VIOD
(TBTCO) - Tăng cường quản trị công ty là yếu tố hết sức quan trọng để tăng sức kháng cự, tăng khả năng chịu đựng rủi ro, tăng hiệu quả của doanh nghiệp trước những yếu tố sắp tới có thể tác động đến.
thông qua luật chứng khoán
(TBTCO) - Chiều 26/11, với số phiếu tán thành cao, 92,13% đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, QH đã thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi). Theo đó, Luật đã quy định Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK).