Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VAMC
Nợ
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, 9 tháng đầu năm, VAMC đã mua nợ của 14 tổ chức tín dụng (TCTD) với tổng dư nợ gốc nội bảng là 20.995 tỷ đồng, giá mua nợ là 20.619 tỷ đồng.
VAMC
(TBTCO) - Ngày 28/9/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng của Sacombank đã bán cho VAMC.
no xau
(TBTCO) - Ông Đoàn Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) cho biết, tính đến 31/8, VAMC đã mua 26.110 khoản nợ xấu từ 16.197 khách hàng với giá mua 266.335 tỷ đồng.
tien
(TBTCVN) - Sáng 7/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD.
no xau
(TBTCVN) - Chiều ngày 26/5, Quốc hội đã thảo luận tổ về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
nông nghiệp sạch
(TBTCO) - Theo thông tin từ Agribank, tính đến hết tháng 4/2017, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt 771.859 tỷ đồng, tăng 26.725 tỷ đồng (+3,6%) so với 31/12/2016.
số liệu nợ xấu
(TBTCVN) - Số liệu thống kê cho thấy, việc xử lý nợ xấu ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự chủ động của các ngân hàng thương mại trong vấn đề này.
VAMC
(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký Quyết định số 496/QĐ-NHNN về việc bổ nhiệm ông Đoàn Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Ban Điều hành giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) kể từ ngày 1/4/2017.
VAMC
(TBTCO) - Theo số liệu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), lũy kế từ năm 2013 đến nay, VAMC đã phối hợp với các tổ chức tín dụng (TCTD) thu hồi nợ được 50.165 tỷ đồng bằng nhiều hình thức bán nợ, bán tài sản bảo đảm, đạt tỉ lệ 17,6% so với tổng dư nợ gốc.