Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VHG
phien giao dich 19.11
(TBTCO) - Sau phiên giao dịch sôi động ở nhóm blue-chips hôm qua, diễn biến bất ngờ đã xuất hiện khi những cổ phiếu đầu cơ thu hút dòng tiền mạnh mẽ hơn.
vhg
(TBTCO) - Cty CP Đầu tư và Sản xuất Việt-Hàn (MCK VHG) được đưa ra khỏi diện kiểm soát do đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị liệt vào diện kiểm soát.