Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Lao độngThương binh và Xã hội
dịch vụ công
(TBTCO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.
trường nghề
(TBTCO) - Từ nay đến năm 2025, sinh viên trường nghề sẽ được hỗ trợ vốn để khởi nghiệp. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 118 tỷ đồng.
giảm nghèo
(TBTCO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) vừa thông tin về cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, sửa đổi năm 2019.
Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đưa được trên 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
bộ đội xuất ngũ
(TBTCO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) đang tiếp thu ý kiến của các địa phương để tiến hành sửa đổi Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
tổng công ty
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) đề xuất thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty mẹ của 3 tập đoàn, tổng công ty là VNPT, Vietnam Airlines, VATM.
Cơ sở GDNN sẽ được quyết định  về chuyên môn, tổ chức, nhân sự và tài chính. Ảnh: Bùi Tư
(TBTCVN) - Hiện nay, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập.
dạy nghề
(TBTCO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) cho biết, đối với đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) trực thuộc, sẽ rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các ĐVSN theo hướng tinh gọn. Theo đó, trong năm nay Bộ sẽ giảm ít nhất 105 đầu mối cấp phòng và tương đương.
Các bộ, ngành, phải ban hành tiêu chuẩn, định mức để trên cơ sở đó mua sắm tài sản công.
(TBTCVN) - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) có hiệu lực từ 1/1/2018. Qua 1 năm thực hiện cho thấy, nhiều bộ, ngành đã tích cực, chủ động, tạo lập cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ nhằm quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ TSC.