Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm giá xăng dầu
giá xăng dầu
(TBTCO) - Từ 12 giờ ngày 13/10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu sẽ đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, xăng sẽ giảm tối thiểu 669 đồng/lít, dầu điêzen là 878 đồng/lít, dầu hỏa 848 đồng/lít và dầu madut là 724 đồng/kg.
giảm giá xăng dầu
(TBTCO) - Từ 3 giờ chiều 30/9, giá xăng sẽ giảm tối thiểu 141 đồng/lít, dầu điêzen giảm tương ứng 373 đồng/lít; dầu hỏa giảm 313 đồng/lít và dầu madut giảm 231 đồng/kg.
giá xăng dầu
(TBTCO) - Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế, xã hội và nguồn cung dầu mỏ trên thế giới, trong tháng 9/2014 dự báo giá xăng, dầu thành phẩm thế giới ổn định so với tháng 8/2014.
giảm giá xăng dầu
(TBTCO) - Từ 18 giờ hôm nay 9/9, giá xăng dầu sẽ tiếp tục giảm tương ứng ở mức khoảng 26 đồng/lít xăng, 160 đồng/lít dầu ddieezen, 150 đồng/lít dầu hỏa và 95 đồng/lít dầu madut.
Giảm 1.547 đồng/lít xăng trong tháng 8
(TBTCO) - Đây là số cộng dồn trong 3 lần điều chỉnh giảm giá xăng dầu của tháng 8/2014. Các mặt hàng còn lại gồm dầu điêzen giảm khoảng 379 đồng/lít, dầu hỏa giảm khoảng 372 đồng/lít và dầu madút giảm khoảng 171 đồng/kg.
Tiếp tục giảm giá 470 đồng/lít xăng
(TBTCO) - Từ 12 giờ ngày 29/8/2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã giảm giá bán 470 đồng/lít xăng, 160 đồng/lít dầu điêzen, 180 đồng/lít dầu hỏa và 60 đồng/kg dầu madut.
Xang dau
(TBTCO) - Từ 15 giờ hôm nay (18/8), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chính thức giảm giá 600 đồng/lít xăng, 80 đồng/lít dầu ddieezen, 70 đồng/lít dầu hỏa và 60 đồng/kg dầu madut.
Xang dau
(TBTCO) - Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với xăng là 491 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S khoảng 153 đồng/lít; dầu hỏa khoảng 138 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S khoảng -68 đồng/kg).
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 14 giờ ngày 28/7
(TBTCO) - Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với xăng là 325 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S là 346 đồng/lít và dầu hỏa giảm 346 đồng/lít.