Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng cơ bản
NTM Hà Nội
(TBTCO) - Hà Nội là địa phương có chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới. Đến nay, Hà Nội đã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới.
Nông thôn mới
(TBTCO) - Đến nay, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới còn khoảng 4.943 tỷ đồng, giảm 10.284 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2016; giảm 4.872 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018.
Thủy lợi
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 2 tháng đầu năm 2018, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 160,7 tỷ đồng, bằng 1,9% kế hoạch.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 12 tháng năm 2017, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 6.184,1 tỷ đồng, bằng 90,6% kế hoạch.
XDCB
(TBTCO) - Để tăng tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, tỉnh Quảng Bình đã kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh.
XDCB
(TBTCO) - Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, một trong những giải pháp được thành phố Đà Nẵng đưa ra là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).
Cần tìm nguyên nhân các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017
(TBTCVN) - Năm 2017 sắp kết thúc, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) mới đạt 58,7% kế hoạch.
KB giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 9/2017, tổng số vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trà Vinh mới đạt 50,25% kế hoạch vốn, tương đương với trên 1.483 tỷ đồng. Đây là một tỷ lệ thấp. Hiện tại, KBNN Trà Vinh đang có những giải pháp cấp bách để cải thiện tỷ lệ trên.
giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Báo cáo từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2017 của tỉnh là 4.000 tỷ đồng, kết quả giải ngân đến hết tháng 9 đạt gần 1.700 tỷ đồng, bằng 41% so với kế hoạch được phân bổ.