Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Lao độngThương binh và Xã hội
tổng công ty
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) đề xuất thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty mẹ của 3 tập đoàn, tổng công ty là VNPT, Vietnam Airlines, VATM.
Cơ sở GDNN sẽ được quyết định  về chuyên môn, tổ chức, nhân sự và tài chính. Ảnh: Bùi Tư
(TBTCVN) - Hiện nay, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập.
dạy nghề
(TBTCO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) cho biết, đối với đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) trực thuộc, sẽ rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các ĐVSN theo hướng tinh gọn. Theo đó, trong năm nay Bộ sẽ giảm ít nhất 105 đầu mối cấp phòng và tương đương.
Các bộ, ngành, phải ban hành tiêu chuẩn, định mức để trên cơ sở đó mua sắm tài sản công.
(TBTCVN) - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) có hiệu lực từ 1/1/2018. Qua 1 năm thực hiện cho thấy, nhiều bộ, ngành đã tích cực, chủ động, tạo lập cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ nhằm quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ TSC.
dạy nghề
(TBTCO) - Đến năm 2021, giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp sẽ tính đủ chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.
Giáo viên nước ngoài tại trường Vinschool (Hà Nội). Ảnh: Vinschoola
(TBTCVN) - Thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, sau 3 tháng thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã có trên 64% lao động thuộc đối tượng này tham gia. Đây là một kết quả khả quan đối với một chính sách mới được triển khai.
ld
(TBTCO) - Trong năm 2019, Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu đưa được 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, giảm dần những thị trường rủi ro; thống nhất nguyên tắc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải qua tổ chức, có đơn vị hỗ trợ nếu xảy ra rủi ro.
dai-ichi
(TBTCO) - Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, kết thúc năm 2018, công ty đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 11.500 tỷ đồng, tăng 43% (so với năm 2017); doanh thu khai thác mới đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 42%.
Đào tạo nghề
(TBTCO) - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, tỷ lệ doanh nghiệp có đào tạo nghề cho lao động chiếm rất thấp (chỉ 36,29%), trong đó thấp nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước (30,18%).