Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 6 thủ tục hành chính mới
6 thủ tục hành chính mới về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
(TBTCO) - 6 thủ tục hành chính mới này áp dụng cho hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 3/7/2014.