Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ảnh hưởng kinh tế Mỹ
gia dau giam
(TBTCO) - Trên Phố Wall vẫn còn tranh cãi về việc liệu giá dầu sẽ giữ nguyên ở mức thấp này trong bao lâu, và ảnh hưởng tiềm tàng của sự sụt giảm giá dầu đến nền kinh tế Mỹ như thế nào. Nhưng đa số các ý kiến đều cho rằng chắc chắn tốc độ tăng GDP Mỹ trong thời gian tới sẽ chậm lại.