Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng
Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng Ban.