Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BHBBTNDS chủ xe cơ giới
(TBTCO) - Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, số lượng mô tô, xe máy đang lưu hành trên cả nước lên đến 37 triệu chiếc nhưng chỉ có 7 triệu xe tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (BBTNDS) chủ xe cơ giới dù đây là bảo hiểm bắt buộc.