Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bổ sung vi chất
12 sản phẩm ‘bổ sung vi chất’ chính thức được xác nhận là sữa
(TBTCO) - 12 sản phẩm này trước đó chưa thống nhất được tên gọi, nay mới được Bộ Y tế xác nhận bằng văn bản thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng dẫn tại Thông tư 30/2013/TT-BYT. Đặc biệt trong số đó, có cả 6 sản phẩm dinh dưỡng và bổ sung vi chất dòng Optimum của Vinamilk.