Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải tạo lưới điện nông thôn
(TBTCO) - Dự án thực hiện cấp điện cho 14.487 hộ dân của 48 xã thuộc 8 huyện, thị của tỉnh Điện Biên và 16.207 hộ dân của 53 xã thuộc 6 huyện của tỉnh Lai Châu.