Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấp phòng"
công tác cán bộ
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2791/QĐ-BTC về tiêu chuẩn chức danh vụ trưởng, phó vụ trưởng và Quyết định số 2792/QĐ-BTC tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính.
cục thuế cần thơ
(TBTCO) - Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc sắp xếp lại bộ máy cấp cục thuế, Cục Thuế Cần Thơ vừa sắp xếp lại các phòng, thay đổi tên gọi cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ mới.
bồi dưỡng lãnh đạo
(TBTCO) - Ngày 19/8, Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính thuộc Bộ Tài chính đã tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng dành cho lãnh đạo cấp phòng cho 35 học viên thuộc cơ quan thuế các cấp, tại tỉnh Yên Bái.
thi tuyển lãnh đạo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Bộ Nội vụ hoàn thiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng".
Cúm gia cầm
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định xuất 15.000 lít hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ chia đều cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa và Tây Ninh phòng chống dịch cúm gia cầm.