Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CCT
Cục Thuế Ninh Bình chuẩn bị sẵn sàng sáp nhập các chi cục thuế.
(TBTCVN) - Dự kiến vào cuối tháng 2, Cục Thuế Ninh Bình sẽ sáp nhập Chi cục Thuế (CCT) Nho Quan, Gia Viễn thành CCT khu vực Nho Quan - Gia Viễn, CCT Kim Sơn, Yên Khánh thành CCT khu vực Kim Sơn - Yên Khánh.
Các CCT sau khi sáp nhập thuộc Cục Thuế Kiên Giang tiếp tục hoạt động ổn định, thông suốt.
(TBTCVN) - Đến nay, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành chỉ tiêu sáp nhập các chi cục thuế (CCT) tại các huyện không thuộc địa bàn biên giới, hải đảo.
chi cục thuế khu vực, chi cục thuế huyện
(TBTCO) - Công chức lãnh đạo cấp đội tại chi cục thuế (CCT) khu vực có thành phần hợp nhất là CCT thành phố phải đạt tối thiểu điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo cấp đội tại CCT thành phố để đáp ứng điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao.
 CCT cấp huyện thành CCT khu vực thuộc Cục Thuế Hải Dương
(TBTCVN) - Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về việc sắp xếp, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế bộ máy hành chính nhà nước.