Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chế độ chính sách
BH
(TBTCVN) - Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) có quyền và trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
minh họa
(TBTCO) - Tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới; chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý; quy định mới về thuế giá trị gia tăng;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 18-22/12/2017.
toan canh
(TBTCO) - Sáng 8/12, tại TP. Vũng Tàu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các cơ quan thông tấn, báo chí”.
GN
(TBTCVN) - Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc về thủ tục, thậm chí do thời tiết…, là những nguyên nhân được các địa phương nêu ra giải thích cho tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ.
chi dau tu phat trien
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng, TP. Hồ Chí Minh chi cho đầu tư phát triển 16.281 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán và đạt 87,15% kế hoạch đầu tư xây dựng của UBND Thành phố.
chi ngan sach tphcm
(TBTCO) - 8 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách của TP. Hồ Chí Minh là 33.588 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển 14.018 tỷ đồng, đạt 75,04% kế hoạch đầu tư xây dựng của UBND Thành phố.
tien
(TBTCVN) - Trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm, Bộ Tài chính đã nhận được nhiều ý kiến tích cực của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
biet de lam dung
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
tro cap doi tuong chinh sach
(TBTCO) - Trong tổng số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi tại Gia Lai thì có 145 trường hợp đang hưởng chế độ chưa đầy đủ (chiếm 0,95%), có 133 trường hợp đang hưởng chế độ sai (chiếm 0,88%).