Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chế độ nghỉ hưu trước tuổi.
nghi huu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các tỉnh Tuyên Quang, Bình Định, Hoà Bình, Tiền Giang và Gia Lai, trả lời đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2014 cho các đối tượng, theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP.