Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chi cục Hải quan Gia Lâm
hải quan hà nội
(TBTCO) - Đây là thông tin được Cục Hải quan Hà Nội xác nhận chiều 28/10/2014. Theo đó, chính thức giải thể Chi cục Hải quan Gia Lâm, Cục Hải quan TP. Hà Nội và dừng làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp (DN) tại chi cục này từ ngày 31/10/2014.