Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi cục thuế đống đa đẩy mạnh thu hồi nợ thuế
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Cùng với công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chi cục Thuế Đống Đa đẩy mạnh triển khai trong năm 2019.