Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chi đầu tư
covid
(TBTCO) - Chưa bao giờ, câu chuyện cân đối thu chi, tiêu dùng hợp lý, đầu tư cho sức khoẻ, y tế lại được người dân đề cập đến nhiều như hiện nay.
KBNN Sơn La
(TBTCO) - Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, “một cửa, một giao dịch viên” và phối hợp trong công tác thu ngân sách… là những cải cách mà Kho bạc Nhà nước Sơn La đang thực hiện giúp cho công tác quản lý ngân sách trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả cao.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 để đẩy nhanh tiến độ
(TBTCVN) - Đến thời điểm hiện nay, có đến hơn 28 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư hiện chưa phân bổ được, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là nguyên nhân khách quan, không do phía các bộ, ngành, địa phương.
dự án
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2020/TT-BTC, theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
Bộ Tài chính cam kết đủ nguồn cho chi đầu tư công
(TBTCO) - Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư khu vực tư nhân giảm sút, thì việc phấn đấu giải ngân hết nguồn lực đầu tư công trong năm 2020 sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ đà tăng trưởng của nền kinh tế.
KBNN Sơn La
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị đã kiểm soát, thanh toán 2.044 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách, bằng 12% dự toán (16.598 tỷ đồng).
Ninh Bình
(TBTCO) - Tổng thu ngân sách tháng 1 của tỉnh Ninh Bình đạt trên 2.200 tỷ đồng, đạt 15,3% dự toán và tăng 42,8% so với cùng kỳ.
KBNN
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 7 tháng qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 18,1 tỷ đồng của khoảng 6.579 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho thấy, trong 5 tháng vừa qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 15 tỷ đồng vốn đầu tư và 5,6 tỷ đồng vốn chi thường xuyên.