Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ
hq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố đề nghị tham gia ý kiến dự thảo công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách quản lý phế liệu nhập khẩu.