Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cho vay mua nông sản
chay vay che bien xuat khau
(TBTCO) - Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, từ đầu năm đến nay, ngành ngân hàng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã cho nông dân và doanh nghiệp vay 59.000 tỷ đồng (vốn ngắn hạn) nuôi và mua nguyên liệu cá tra, gạo để chế biến xuất khẩu, tương đương với mức cho vay cùng kỳ năm 2013.